Referanser

Ulvestad Konfeksjon AS har gjennom over 30 år vært en dominerende leverandør til banker over hele landet.

Vi  leverer i dag antrekk til mer enn 60 banker. Bl.a. Sparebanken Vest, Toten Sparebank, Jæren Sparebank og Skue Sparebank. Vi leverer også antrekk til flere avdelinger i EiendomsMegler1, Privatmegleren, Eie og Aktiv Eiendomsmegling.

Av andre kunder kan nevnes Sulland-gruppen, Oslo Kongressenter, Aleris, flere servicetorg i kommuner og mer enn 70 begravelsesbyråer bl.a. Fonus, Buskerud Begravelsesbyrå.